Nyheter


 • Bussfakta

  • Vi har totalt 1900 bussar i Sverige
  • Snittåldern är 5,9 år
  • 450 st drivs på RME
  • 300 st drivs av biogas
  • 430 st drivs av etanol
  • Resterande drivs av diesel.
  I väntan på nytt trafikavtal som börjar gälla sommaren 2014 har Keolis av SL fått åldersdispens för 46 etanolbussar i Stockholms city. Detta påverkar inte resenärens säkerhet eller komfort. Bussarna uppfyller samma höga säkerhetskrav som tidigare och kommer att kontrollbesiktas två gånger per år. Dispensen gäller en begränsad period.I Stockholm är det totalt 1110 bussar varav över 300 går i Stockholms innerstad. Samtliga innerstadsbussar drivs av förnyelsebara bränslen. Snittåldern på bussar i Stockholm är 6 år.