Nyheter


  • Keolis anbudsavdelning växer

    För ett och ett halvt år sedan startade Keolis en ny anbudsavdelning för att kunna fortsätta växa och vinna marknadsandelar. En satsning som varit framgångsrik och nu rekryterar avdelning fler medarbetare.- För att fortsatt kunna leverera högkvalitativa och konkurrenskraftiga anbud så behöver vår anbudsavdelning växa. Vi kommer under våren att fördubbla antalet medarbetare vilket är ett direkt resultat av att vi vill vinna nya avtal i Sverige, säger Johan Båging, chef för Keolis anbudsavdelning.

  • Pilotprojektet för linje 4

    Inom projektet har flera förbättringsåtgärder tagits fram för att öka framkomligheten för linjen, exempelvis kommer regularitet tillämpas, fyra hållplatser kommer att dras in för buss 4 och trafikvärdar kommer att finnas ombord på bussarna för visering. Pilotprojektet pågår fram till den 19 juni.”