Nyheter


 • Keolis till Almedalen

  Keolis kommer att vara på plats under politikerveckan i Almedalen. Utvecklingen av kollektivtrafik, arbetsmarknadsfrågor och integration samt arbetsmiljö och hållbarhet är några ämnen som Keolis kommer diskutera under veckan och dela våra erfarenheter kring.   Du träffar oss bland annat på dessa seminarier;   Utan invandrare stannar buss och taxi
  Arrangör: Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet
  Dag: 1/7 2014 17:00 - 18:00
  Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21
  Delade turer och långa arbetsdagar - har det någon betydelse för hälsa och säkerhet?
  Arrangör: Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
  Dag:3/7 2014 11:00 - 12:00
  Plats: Science Park, Strandgatan 1


 • Tack och Hej Sundsvall

  2007 tog Keolis över busstrafiken i Sundsvall. Sedan dess har det kollektiva resande ökat med 46 procent. Det har varit möjligt genom ett bra samarbete mellan Sundsvalls kommun och Din Tur. Tillsammans har vi utvecklat kollektivtrafiken och förenklat vardagen för Sundsvallsborna. Från och med den 15 juni kommer en annan operatör att ta över busstrafiken i Sundsvall. Vi vill därför tacka alla som rest med oss. Vi vill även tacka alla medarbetare och alla som arbetat i fördubblingsprojektet. Här är några förbättringar som har genomförts i projektet:• Införande av 10-minuterstrafik för stomlinjer under högtrafik tid• Ny stomlinje, linje 5• Nya hållplatstavlor• Tätare trafik för Njurundabussarna• Stomlinje till Sidsjö• Motorvägshållplatser och busstunnel i Birsta• Införande av periodkort, seniorkort och turistkort• Införande av SMS-biljetter• Tillgång till tidtabellsinformation i mobilen