Nyheter


 • Keolis försvarar busstrafiken i Borlänge och Falun

  Keolis vann Dalatrafiks upphandling av busstrafik i Falun och Borlänge. Genom anbudsvinsten behåller Keolis avtalet och kan fortsätta arbeta för att utveckla kollektivtrafiken.
  - Vi är både stolta och glada över det visade förtroendet. När vi tillfälligt gick in för att säkra kollektivtrafiken i juni förra året var det med målsättningen att bli kvar under lång tid. Det har vi nu lyckats med och vi ser fram emot att tillsammans med Dalatrafik och Sambus fortsätta utveckla kollektivtrafiken, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis.Keolis vann upphandlingen genom att tilldelas höga kvalitetspoäng tillsammans med ett konkurrenskraftigt och hållbart pris. Eftersom Keolis behåller kontrakt innebär det inga förändringar för medarbetarna. Trafikstart sker i juli 2016 och avtalet är på tio år med möjlighet två års förlängning.- Det har varit ett intensivt första år med stort engagemang från våra medarbetare. Det här skapar en stabilitet och långsiktighet och det känns bra, säger Agne Domeij, områdeschef Dalarna.

 • Keolis blir vindkraftsproducent

  Keolis tar ytterligare ett steg i miljö- och hållbarhetsarbetet och blir vindkraftsproducent. Genom ett samarbete med Bixia hyr Keolis tre vindkraftverk som förser Keolis depåer och kontor med förnyelsebar el. Vindkraftverken står i Falkenberg, Gotland samt Kiruna och kan leverera nästan hälften av Keolis elbehov.

  - Satsningen på vindkraft ligger helt i linje med vårt miljö- och hållbarhetsarbete säger Catarina Fritz, ekonomidirektör och ansvarig för hållbarhetsfrågor hos Keolis. Idag drivs 9 av 10 av våra bussar på förnyelsebara bränslen och genom initiativet att producera egen el så lyfter vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare en nivå.

  Bixia satsar långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med sina kunder. Dels bygger Bixia vindkraftverk med kunderna som delägare, dels köper man in en stor andel förnybar el direkt från producenter.

  – Det är en fantastisk utveckling vi ser där allt fler tar ansvar genom att bli sina egna producenter och på så sätt tillföra mer förnybar el in i systemet. Vi på Bixia har utvecklat enkla och ekonomiskt hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att bli sina egna producenter, säger Magnus Ravander, försäljnings- och marknadschef på Bixia


 • Keolis Serviceresor vinner nytt kontrakt i Norrköping

  Keolis Serviceresor har vunnit Östgötatrafikens upphandling av 8 stycken färdtjänstfordon i Norrköping. Trafikstarten sker i augusti och avtalet gäller i 4 år. Genom anbudsvinsten växer verksamheten i Norrköping från 9 till 17 fordon. Det har blivit en expansiv start för Keolis Serviceresor. I förra veckan ändrade Tunabergs Taxi namn till Keolis Serviceresor, denna vecka kom första anbudsvinsten.

 • Tunabergs Taxi blir Keolis Serviceresor

  Från den 1 april fusioneras Tunabergs Taxi in i Keolis Sverige. Tunabergs Taxi har funnits inom Keolis som ett helägt dotterbolag under flera år och blir nu ett eget trafikområde med namnet Keolis Serviceresor. - Fusionen innebär en fördjupning av vårt samarbete och vi kan nu bättre tillvara ta den kompetens som finns inom båda organisationerna. Genom namnbytet blir det dessutom tydligare vilka tjänster som vi inom Keolis kan erbjuda, säger Elisabeth Andreasson, affärsområdesdirektör övriga Sverige. Tunabergs Taxi har ca 200 anställda och största delen av verksamheten finns i Jönköpings län och Norrköping kommun. Företaget grundades 1994 av Kent Thunberg som drev taxiverksamhet med inriktning på färdtjänstresor. Bolaget köptes senare upp av Näckrosbuss AB och blev slutligen en del av Busslinkkoncernen. Sedan flera år är Tunabergs Taxi ett helägt bolag i Keoliskoncernen. För resenärer och medarbetare innebär fusionen inga stora förändringar utan det kommer vara fortsatt fokus på service och kvalité.