Nyheter


  • Tidigare driftstart i Karlstad

    Under hösten vann Keolis upphandlingen av stadstrafik i Karlstad. Den ursprungliga driftstarten var den 13 juni men nu väljer den nuvarande operatören, Förenade Buss, att avsluta sitt avtal med Karlstads kommun i förtid. Ny driftstart för Keolis blir den 28 februari. - I december avslutades avtalen med Värmlandstrafik och i juni tar avtalet med Karlstads kommun och tätortstrafiken slut. Med hänsyn till den avveckling av verksamhet som pågår för bolaget har vi kommit överrens med Karlstads kommun om att detta är lämplig tidpunkt, säger Bengt Åström vd Förenade Buss. Keolis övertagande av stadstrafiken kommer inte medföra några förändringar av exempelvis Karlstadsbuss tidtabeller. Utan resenärerna kan förvänta sig att stadstrafiken kommer fungera precis som vanligt. - I och med att bussar, personal och depå är densamma så ser vi inte att denna förändring ska märkas hos Karlstadsborna, säger Peter Kullgren KD, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. - Det är alltid komplicerat att både avsluta och starta upp ett så här stort trafikuppdrag på ett kvalitetssäkert sätt. Vi har fört diskussioner med både Förenade Buss och Keolis och funnit att detta är en tidpunkt som fungerar för alla parter. Vi tackar Förenade Buss och dess ägare för ett gott jobb och hälsar Keolis välkomna till Karlstad, säger Mattias Bergh, chef för Karlstadsbuss. - Vi är förväntansfulla och ser med tillförsikt fram emot trafikstarten. Tack vare ett bra samarbete med Karlstadsbuss och Förenade Buss och genom det stöd och engagemang vi fått från våra nya medarbetare är det möjligt att starta trafiken tidigare. Utvecklingen av busstrafik i Karlstad har varit fantastiskt bra den senaste tioårsperioden och vi vill medverka till att den fortsätter, säger Keolis vd Magnus Åkerhielm.

  • Avtal undertecknat i Värmland

    Keolis kommer ansvara för servicetrafiken (färdtjänst och sjukresor) i fem utav sex områden i Värmland. Det står klart efter Värmlandstrafik haft en direktupphandling då den ursprungliga upphandlingen av servicetrafik överprövats. Värmlandstrafik påbörjade upphandlingen av samhällsbetalda transporter, Servicetrafik, 31 mars 2015. 25 juni avbröt de upphandlingen eftersom det förekommit så kallad strategisk anbudsgivning, bristande konkurrens och hög prisbild inom vissa områden. En ny upphandling skickades ut 21 augusti där tilldelning meddelades 10 november. Fem av sex områden gick till Keolis Sverige AB. Ett av områdena, Säffle och Grums, gick till Karlstads taxitransporter AB. Samtliga områden som Keolis vann har överprövats. - I direktupphandlingen har vi valt att gå på de kvalitets- och miljökrav som vi ställde i den ursprungliga upphandlingen. För att vi ska få igång trafiken med de totalt 78 fordonen behöver vi ha tiden som en direktupphandling ger oss, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef på Värmlandstrafik. De nuvarande kontrakten i servicetrafiken går ut 30 juni och för att inte kunderna ska bli drabbade av den juridiska processen gör nu Värmlandstrafik en direktupphandling med Keolis. Ett kontrakt som startar 1 juli och som sträcker sig till att börja med ett år framåt. - Vi har också krav på förarcertifiering och höga miljökrav där fordonen ska vara uppställda. Sammantaget höjs kvaliteten på trafiken rejält, fortsätter Anders. Ny aktör i Värmland- Det ska bli spännande att köra igång i Värmland. Särskilt i en upphandling med så höga krav på både miljö och kvalitet, säger Stefan Gustavsson, affärområdeschef på Keolis. - En fråga som brukar komma upp när ett nytt trafikföretag tar över är anställningsförhållanden och vi har kollektivavtal för alla våra anställda och kommer att köra utan underentreprenörer för att kunna ta ett helhetsansvar för trafiken, avslutar Stefan