Nyheter


  • Karlstadsbuss och Keolis har Sveriges nöjdaste resenärer  • Linbana, framtidens kollektivtrafik

    Billigt, snabbt, miljövänligt och driftssäkert. Det är bara några av fördelarna när Sverige snart får sitt första nya kollektivtrafikmedel på mer än åttio år – linbana. I Göteborg beräknas den första linbanelinjen stå färdig 2021.  • Keolis startar trafikskola

    Kollektivtrafiken är en framtidsbransch med en ständigt ökad efterfrågan på hållbara och effektiva transporter. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar de kommande åren. Sedan 1 oktober 2016 har en rättstvist stoppat utbildningen av bussförare. Samtidigt  behöver persontrafiken ett tillskott på över 4 000 bussförare de närmsta två åren. Keolis tar nu saken i egna händer och startar en trafikskola. - Kollektivtrafiken är samhällskritisk, ett scenario där den inte fungerar påverkar oss alla enormt. Keolis kunde inte längre stillatigande se hur bristen på personal växer utan att något sker för att lösa dödläget, därför har vi tagit beslutet att göra något åt situationen, berättar Cecilia Jerneheim, Keolis HR- och kommunikationsdirektör.