Nyheter


  • Covid-19 – Keolis har en viktig roll i en fungerande kollektivtrafik

    En fungerande kollektivtrafik är viktig för att hålla samhället igång och i tider av påfrestning blir detta ännu tydligare.Keolis har som högsta prioritet att ingen av våra medarbetare ska fara illa och att vi i dialog med våra trafikhuvudmän kan fortsätta att upprätthålla den samhällsviktiga roll som vårt företag har.Åtgärderna kan se olika ut i olika regioner. Uppdatera dig därför genom respektive trafikförvaltnings information om vad som gäller där du vill resa.Vi på Keolis följer noga utvecklingen och vi förmedlar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kontinuerligt som vägledning till våra ledare och medarbetare.Alla våra medarbetare påminns dagligen om Folkhälsomyndighetens råd att tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket och att stanna hemma från jobbet när man är sjuk.Vi uppdaterar vår interna kommunikation allteftersom situationen och Folkhälsomyndighetens råd förändras.Självklart koordinerar vi våra insatser med våra trafikhuvudmän och den internationella koncern, som Keolis Sverige är en del av.Detta är en sammanfattande orientering om vad Keolis gör.

  • Marie-Ange Debon är utsedd till CEO för Keolis Group

    Marie-Ange Debon är utsedd till CEO för Keolis Group. Marie-Ange har erfarenhet från en rad internationella bolag både inom offentlig och privat verksamhet. Hennes senaste uppdrag var på det franska bolaget SUEZ.