Uppdaterad 2024-02-06

Är stockholmarna beredda att betala 2 miljarder kronor extra för tunnelbanan

Keolis överprövar upphandlingen av Stockholms tunnelbana.

Den främsta anledningen till att Keolis väljer att överpröva är ganska enkel. Region Stockholm och Trafikförvaltningen valde att inte utsätta upphandlingen för konkurrens genom att diskvalificera tre av fyra anbud. Det är anmärkningsvärt att beslutsfattarna i regionen inte väljer det prismässigt mest fördelaktiga anbudet. I stället väljer Region Stockholm att betala 2 miljarder kronor extra samtidigt som man kämpar med miljardunderskott.

Keolis är ett världsledande företag inom mobilitet som driver flera tunnelbanor i världen, bland annat i städer som London, Doha och Dubai. Vi har också en lång erfarenhet av att leverera effektiv och säker busstrafik i stora delar av Sverige, inklusive Stockholm. Det är vår klara och tydliga uppfattning att vi felaktigt blivit diskvalificerade i upphandlingen av Stockholms tunnelbana. Keolis var det mest kostnadseffektiva alternativet och det valda alternativet kommer att kosta skattebetalarna i Stockholm nära 2 miljarder kronor extra.

Upphandlingen av tunnelbanan i Stockholm är den största icke-militära upphandlingen i världen. Vi på Keolis sätter en ära i att lämna in ett anbud med en kvalitet och seriositet som upphandlingen förtjänar. Vi har arbetat med upphandlingen i över två år, anlitat extern expertis, testat olika tekniska lösningar och hämtat erfarenheter från andra tunnelbanesystem i Frankrike, Storbritannien, Dubai och Indien – alla opererade av Keolis. Vi har spenderat över 100 miljoner kronor för att säkerställa att vi lämnat ett anbud som inte bara är det bästa för Stockholm, utan också gör att Stockholm får ett tunnelbanesystem i världsklass.

Men, vi blir tillsammans med två andra kollektivtrafiksgiganter diskvalificerade. En upphandling som den här är massiv och omfattar hundratals sidor text som ska bedömas och värderas. SL diskvalificerar oss på grund av att de anser att en mindre del av vårt beskrivna sätt att arbeta med IT är otydligt! Det här kriteriet står för mindre än 1 procent av hela upphandlingens värde. Vi hade gärna förtydligat detta under ett möte med SL, men vi mottog inga frågor och blev inte inbjudna till dialog – i motsats till det tilldelade företaget som tilläts förtydliga och komplettera sitt anbud med cirka 100 presentationsbilder efter flera möten med SL. Så här ska inte en offentlig upphandling fungera.

Vi på Keolis ställer oss frågande till hur den här upphandlingsprocessen genomförts. Vi anser oss vara de rättmätiga vinnarna till uppdraget att leverera en robust och kvalitetssäker tunnelbanetrafik. Vi gör det på många ställen i världen och ser fram emot att få göra det också i Stockholm.

Jan Kilström