Uppdaterad 2022-10-04

Caroline Ottosson ny styrelseledamot i Keolis

Keolis Sverige har stärkt sin styrelse genom att tillsätta Caroline Ottosson som ny ledamot.

Caroline Ottosson

– Jag uppskattar att kunna bidra till utvecklingen av Keolis. Bolaget har en viktig roll att fylla i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Sverige och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, frågor som jag tycker är viktiga och intressanta säger Caroline Ottosson.

Caroline Ottosson har en gedigen erfarenhet från transportsektorn. Caroline ingår i Swedavias koncernledning i rollen som affärsenhetschef för anläggningar och system och är även styrelseordförande för Swedavia Real Estate AB samt ledamot i styrelsen för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Swedish Airport Infrastructure AB.

Tidigare har Caroline bland annat verkat som chef för trafikförvaltningen Region Stockholm samt haft flera ledande roller på Trafikverket.

- Som en av Sveriges största bussoperatörer har Keolis en central roll i utvecklingen av kollektivtrafiken. Carolines breda erfarenhet och kompetens inom området stärker såväl bolaget som styrelsen säger Keolis ordförande Anders Ehrling.