Uppdaterad 2022-10-04

Caroline Ottosson till Keolis ledningsgrupp

Caroline Ottosson tillträder rollen som Senior Advisor samt Anbudsdirektör Tunnelbana på Keolis och kommer därmed att ingå i Keolis svenska ledningsgrupp.

Caroline Ottosson

Caroline har över 30 års erfarenhet av infrastruktur och transporter och kommer senast från rollen som affärsenhetschef för anläggningar och system i Swedavias koncernledning.

Caroline har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag och är idag ledamot i styrelsen för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt verkar sedan 1,5 år i Keolis styrelse.

Tidigare har Caroline arbetat som chef för trafikförvaltningen Region Stockholm samt haft flera ledande roller på Trafikverket.

– Caroline Ottossons gedigna kompetens och erfarenhet inom kollektivtrafik kommer att ytterligare vässa Keolis förmåga, inte minst vad gäller spårbunden trafik som till exempel tunnelbana, säger Keolis VD Jan Kilström.

Caroline Ottosson tillträder sin nya roll under våren 2022.