Uppdaterad 2022-10-04

Dörr till dörr-lösning för framtidens kollektivtrafik testas i Kista

De närmaste två månaderna kommer två uppkopplade bilar rulla på gatorna i Kista. Det är en tjänst för framtidens kollektivtrafik som testas, där deltagarna kan boka resor med en app och bli upphämtade vid större knutpunkter och körda hela vägen fram till sitt resmål. Målet med testet är att analysera beteendemönster för samåkningstjänster inom kollektivtrafiken, hitta affärsmodeller och anpassa tekniken. Bakom testet står Kista Science City AB genom sin samverkansarena Urban ICT Arena, Keolis, Ericsson, Telia och Intel.

På sikt kommer samåkningstjänster bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken. Då kommer man kunna åka längre sträckor med kapacitetsstark kollektivtrafik, såsom pendeltåg eller tunnelbana, och åka den sista kilometern fram till bostaden eller kontoret med en samåkningstjänst. Nu tas ett första steg mot detta i Kista.

Nu inleds ett test i Kista där en fokusgrupp bestående av personer som arbetar, studerar och bor i Kista får möjlighet att boka resor med två elektriska uppkopplade bilar. De kommer rulla på gatorna i Kista fram till årsskiftet. Bilarna kommunicerar via mobilnätet med ett kontrolltorn, där man övervakar deras rörelser och omgivning. Det lägger grunden för att i framtiden kunna köra dessa fordon utan förare med hjälp av kontrolltornet.

Resenärerna får svara på enkätfrågor och deras resmönster kommer analyseras. Detta kommer ligga till grund för nya tester i framtiden, där fler än en resenär kan åka med åt gången.

– Uppkopplade bilar av detta slag gör att resenären på sikt kommer att kunna åka kollektivtrafik hela vägen från hemmet till målet. På så sätt kan kollektivtrafiken konkurrera med biltrafiken på en helt ny nivå, säger Jan Kilström, VD på Keolis.

På grund av coronapandemin kan enbart deltagarna i fokusgrupperna boka resor. Dessutom har bilarna utrustats med skydd mellan förare och passagerare. Det kommer också finnas munskydd ombord.

– Vi ser att tester av detta slag, i den verkliga gatumiljön och med många olika slags användare, är väldigt viktiga för teknikutvecklingen. Vi hoppas att bilarna kommer väcka nyfikenhet och vi hoppas kunna testa liknande tjänster med allmänhetens hjälp i framtiden, säger Johanna Engman, VD på Kista Science City AB.

Bakom testet står samverkansarenan Urban ICT Arena som drivs av Kista Science City AB. Projektdeltagare är trafikoperatören Keolis, Ericsson, Telia och Intel med stöd från Vinnova och Drive Sweden. Det är samma deltagare som ingår i projektet 5G Ride, som nyligen avslutade ett uppmärksammat test med ett 5G-uppkopplat självkörande fordon på Djurgården. T-Engineering levererar fordonen och Freelway tillhandahåller appen som används för att boka resorna.