Uppdaterad 2022-10-05

Innovationsprojektet 5G ride tar nästa steg

Idag genomförs ytterligare ett steg i innovationsprojektet 5G ride. Dagens test undersöker hur fjärrhantering och nya digitala lösningar kan bidra till en trygg och säker kollektivtrafik med självkörande bussar.

Deltagare i innovationsprojektet är förutom Keolis även Urban ICT Arena, Intel, Ericsson, T-Engineering, KTH samt Telia. Syftet med projektet är att utforska hur 5G, AI och fjärrhantering av fordon via kontrolltorn kan bidra till att underlätta införandet av självkörande eldrivna bussar på ett säkert sätt.

För Keolis del är det intressant att se hur tekniken kan underlätta arbetet på depåer för att låta bussarna själva köra till exempel från tvätthall till uppställningsplats.

- Vi ser att den här tekniken kan underlätta logistiken på våra depåer. Vi ser också andra användningsområden, till exempel att låta ett AI detektera sjukdom för att hjälpa föraren att upptäcka om en resenär inte mår bra. Däremot, att i ordinarie busstrafik ersätta förare med teknik för självkörande bussar ser ligger långt fram i tiden säger Jan Jansson, Innovation Manager på Keolis.

Tidigare har innovationsprojektet 5G ride testat självkörande bussar på Djurgården i Stockholm.

För Keolis del är det intressant att se hur tekniken kan underlätta arbetet på depåer för att låta bussarna själva köra till exempel från tvätthall till uppställningsplats.