Uppdaterad 2024-03-11

Insatserna ger effekt – fler förare till Keolis

Under 2023 har kollektivtrafikföretaget Keolis stått inför personalbrist, inte minst vad gäller bussförare i Göteborg. Nu ser bolaget effekterna av en rad åtgärder för att förbättra situationen. Insatserna omfattar bland annat betalda bussförarutbildningar för nyanställda och förbättrade villkor för förare.

Nu ser Keolis tydliga resultat av insatserna i form av ett starkt söktryck från färdigutbildade bussförare och fyllda platser på de sju bussförarutbildningar som Keolis erbjuder under 2023–2024. Bolaget avser att utbilda hela 152 nya bussförare fram till sommaren 2024.

Vi är väldigt glada att se hur populära bussförarutbildningarna är. Söktrycket var högt och vi är stolta över att vi kan erbjuda bussförarutbildningar med lön under utbildningen, säger Richard Kirchner, Produktionsdirektör på Keolis.

De stora förändringarna i villkoren omfattar kortare ramtider på sammanhängande tjänster, det vill säga, kortare arbetsdagar, där Keolis väljer att ha en maxtid om 10 timmar inklusive restid i stället för de 13 timmar som kollektivavtalet tillåter. Keolis har även valt att ta bort så kallade trepasstjänster som personalen upplevde som för långa. Vidare har Keolis återinfört det populära deltidsschemat på 70 procent som har en längre sammanhängande ledighet.

Nu fortsätter vi på inslagen väg med rekrytering, utbildning och fortsatta förbättringar för våra medarbetare för att ytterligare åtgärda situationen med personalbrist, fortsätter Richard Kirchner.

Att utbilda sig till bussförare via Keolis tar upp till 20 veckor. Utöver att utbilda helt nya förare utbildar Keolis även personer som saknar en del av sin utbildning för att få köra buss, till exempel en uppkörning eller ett YKB (yrkeskompetensbevis).