Uppdaterad 2023-06-13

Kammarrätten ger Keolis rätt

Keolis tog idag på eftermiddagen emot Kammarrättens dom gällande överklagan av tilldelningarna avseende Göteborgsavtalen Hisingen och Express där Kammarrätten bifaller Keolis begäran och upphäver Förvaltningsrättens tidigare dom. Kammarrätten har noga granskat och bedömt att Keolis uppfyller samtliga krav som har ställts i kvalificeringen.

Vi är mycket nöjda med Kammarrättens beslut som bekräftar vår övertygelse om att vi uppfyller alla krav och att vårt företag är väl rustat för att leverera de tjänster som Västtrafik behöver. Vi ser fram emot att ta nästa steg och fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Västtrafik, säger Keolis VD Jan Kilström.