Uppdaterad 2022-10-04

Karin Nilsson Malmén blir kommunikationsdirektör i Keolis Sverige

Keolis Sverige har utsett Karin Nilsson Malmén till kommunikationsdirektör. Karin kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och hon tillträder sin nya tjänst 23 mars.

Karin kommer närmast från rollen som kommunikationschef i koncernledningen för Infranord AB.

– Jag är väldigt glad och nöjd med rekryteringen av Karin Nilsson Malmén till ny kommunikationsdirektör, säger Keolis VD Jan Kilström. Karin har den erfarenhet och kunskap som behövs för att utveckla vår viktiga kommunikation med resenärer, medarbetare, uppdragsgivare och samarbetspartners.

– Keolis underlättar många människors vardag genom att leverera pålitlig och miljömässigt hållbar kollektivtrafik. Detta är en god utgångspunkt för vår nya kommunikationsdirektör, säger Jan Kilström.

– Lokalt anpassad och hållbar lokaltrafik utgör blodomloppet i ett samhälle. Keolis är en av de bästa aktörerna inom detta område och jag ser fram mot att få använda min kompetens för att öka medvetenheten och kunskapen om Keolis fördelar hos såväl kunder och samarbetspartners som resenärer, medarbetare och även blivande medarbetare säger Karin Nilsson Malmén.