Uppdaterad 2024-03-12

Keolis deltar i flera rekryteringsevent för att öka branschens tillgång på bussförare och depåpersonal

Kollektivtrafikföretaget Keolis deltar på flera utbildnings- och rekryteringsevent runt om i Sverige för att attrahera fler till kollektivtrafikbranschen och samtidigt presentera utbildningsvägar.

Viktigt för att lyckas med rekrytering- och utbildningssatsningar är, förutom ett bra erbjudande, även att säkerställa samarbeten med såväl utbildningsenheter som med kommun och lokala aktörer på de orter där varje enskilt kollektivtrafikbolag verkar. Kollektivtrafikbolagen utgör ofta en ingång till integration, stabilitet och trygghet.

Vi vill givetvis att personer med busskörkort ska välja att jobba på just Keolis, men vårt fokus är på att få fler personer att välja branschen, att vilja bli bussförare och hitta utbildningsvägar, säger Nicole Mitman, Event & employer branding specialist, Keolis.

För att ge en rättvisande bild av bussföraryrket representeras Keolis på varje event av en eller flera bussförare och andra personer som arbetar på bussdepåer. Det bidrar till att ge en rättvisande bild av branschen och attrahera flera målgrupper.

En av branschens utmaningar är att attrahera fler kvinnor till bussföraryrket. På Keolis event har det varit tydligt att kvinnor drar till sig andra kvinnor varför Keolis alltid är representerade av en eller flera kvinnor. Keolis är även på plats på arenor och event som attraherar kvinnor i större utsträckning än män. På så sätt når Keolis mer träffsäkert fram till de som söker arbete eller utbildning.

Keolis deltar i följande event fram till sommaren:

Mars
Jobbfestivalen i Malmö 13 mars
Welcome house jobb- och utbildningsmässa i Stockholm 13 mars
Kompetens- och utbildningsmässan i Falun 21 mars
Transportdagarna i Stockholm 26 mars

April
Transportdagarna i Stockholm 23 april
Jobbfestivalen i Göteborg 24 april

Maj
Drömarbetsstaden 2024 i Uppsala 14 maj
Jobbfestivalen i Stockholm 21 maj

Juni
Järvaveckan i Stockholm 29 maj – 1 juni
6 juni i Stockholm, Rinkeby 6 juni