Uppdaterad 2022-10-04

Keolis erbjuder kompensationsledigt till medarbetare som vaccinerar sig

Keolis erbjuder medarbetare som har reglerad eller schemalagd arbetstid en timmes kompensationsledigt med full lön mot att de vaccinerar sig. Syftet är att uppmuntra till vaccination och att medarbetare som behöver genomföra vaccinationen på sin fritid får ersättning för det.

Bussförare och annan operativ personal på Keolis fyller en samhällsviktig funktion och har under hela pandemin arbetat i samhällets frontlinje för att säkerställa en fungerande kollektivtrafik. Keolis vill på detta sätt visa uppskattning för goda insatser och samtidigt passa på att uppmuntra till vaccination.

– Att uppmuntra till vaccination är ett sätt att skydda våra medarbetare och samtidigt bidra till att samhället snabbare kan öppna upp efter pandemin säger Keolis VD Jan Kilström.

Samtidigt gör Keolis ett upprop och uppmanar sina branschkollegor att följa exemplet.

– Jag utmanar våra branschkollegor att göra samma sak och erbjuda medarbetare som vaccinerar sig en timmes kompensationsledigt, säger Jan Kilström.

Erbjudandet har mottagits mycket positivt av Keolis personal.