Uppdaterad 2022-10-04

Keolis får förlängt förtroende i Stockholms innerstad och på Lidingö

Det blir Keolis som kör SL:s bussar i Stockholms innerstad och Lidingö fram till augusti 2026. Det står klart sedan Trafiknämnden i Region Stockholm beslutat att förlänga med Keolis.

Nuvarande avtal gäller till augusti 2022 och förlängs alltså nu fyra år till augusti 2026.

Under den förlängda avtalsperioden införs elbussar och nuvarande Buss-PC ersätts med Keolis TrafikIT i samtliga bussar. Förbättrad framkomlighet, regularitet och trafikinformation till resenärerna hör till målbilden.

Parterna är överens om att Keolis kommer att fortsätta verka för att öka antalet resenärer och öka kollektivtrafikens marknadsandel. Det kommer att ske genom ett fortsätt utvecklingsarbete i alla led, från planering till genomförande och underhåll av bussarna.

– Vi tackar för förtroendet att fortsätta erbjuda ett effektivt nät av bussförbindelser i innerstan och på Lidingö. Vi kommer att ha fortsatt fokus på att erbjuda en effektiv och bekväm tjänst, med fortsatt nöjda resenärer. Keolis är det bussbolag i Stockholms kollektivtrafik som har störst andel nöjda resenärer. Det är vi stolta över, för det är ett kvitto på att våra samlade ansträngningar bär frukt, säger Jan Kilström, VD i Keolis Sverige.