Uppdaterad 2024-04-16

Keolis förbättrar arbetsvillkoren för sina förare – ”Ett av de bästa tjänstepaketen jag sett sedan jag började i bussbranschen”

Keolis, en ledande aktör inom kollektivtrafik, gör nu ytterligare insatser för att förbättra arbetsvillkoren för sina förare i Göteborg. Genom en noggrann analys av Keolis tjänstepaket och förarnas önskemål har Keolis implementerat flera positiva förändringar.

Arbetet inleddes redan förra hösten med en kartläggning av förarnas önskemål och möjliga åtgärder. I samråd med fackföreningen Kommunal har detta resulterat i ett nytt tjänstepaket som trädde i kraft i april i år.

– Det här är ett av de bästa tjänstepaketen jag sett sedan jag började i bussbranschen, säger Erling Lauge, Skyddsombud Kommunal.

Det nya tjänstepaketet innebär bland annat att Keolis frångår 13 timmars ramtid som kollektivavtalet tillåter och inför i stället en maxtid om 10 timmar (inkluderat restid) på sammanhängande tjänster. Vidare tar Keolis bort de så kallade trepasstjänsterna eftersom de upplevdes ge för långa arbetsdagar. Keolis har även återinfört det populära deltidsschemat på 70 procent som har en längre sammanhängande ledighet.

– Det är såklart väldigt roligt att det nya tjänstepaketet tagits emot så väl och att det även har bidragit till att locka nya förare till Keolis. Vi behöver dock fortfarande fler förare så arbetet fortsätter både med att rekrytera och att utbilda nya bussförare, säger Richard Kirchner, Produktionsdirektör på Keolis.

Keolis strävar alltid efter att förbättra kollektivtrafiken, så väl vad gäller innovativa lösningar för resenärer, tidtabeller och fordon som förbättringsförslag för förare och annan personal.