Uppdaterad 2022-10-04

Keolis först med anropsstyrd trafik i Frankrike

Keolis är först ut i Frankrike med att lansera en anropsstyrd (on-demand) samåkningstjänst. Satsningen inleddes i Bordeaux den 7 november 2018 och pågår i 18 månader. Tjänsten är digitalt baserad och tänkt att komplettera befintlig kollektivtrafik men också erbjuda en ny och förbättrad upplevelse för resenären.

Genom att använda sig av KE’OP kan resenärer beställa hämtning och lämning på valfri plats i ett 50 km² stort område i Bordeaux. Resorna har en fast kostnad på 5 euro, oavsett hur långa de blir. Inom området ryms ett universitet, en flygplats och flera sjukhus som nu alltså får en flexibel anslutning till stadens befintliga kollektivtrafik.

Försöket bygger på redan fungerande on-demand-system som Keolis har lanserat i de södra förorterna till Sidney i Australien samt i Orange County i sydvästra USA. Satsningen sker för att lyfta fram on-demand-tjänster som en framtida lösning i områden som inte är alltför tätbefolkade och som ett viktigt steg för att möta resenärers förväntningar på framtida mobilitet.

Försöket med KE'OP sker i samarbete med Via som utvecklar mjukvara till on-demand-tjänster. Via har lanserat den här typen av tjänster i några av världens största städer och har varit en viktig partner för Keolis i utvecklingen av on-demand i Australien och USA. Även bilarna som utför körningarna är speciellt utvalda för att kunna erbjuda resenärer en lyxigare och bekvämare resa.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här. Pdf, 116.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Foto: Keolis