Uppdaterad 2022-10-04

Keolis fortsätter bedriva trafik i södra och östra Stockholm

Trafiknämnden i Region Stockholm har nu formellt beslutat om att förlänga avtalet med Keolis gällande busstrafik i trafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö, det så kallade E19 avtalet.

Förlängningen träder i kraft vid årets hösttidtabellskifte och innebär att Keolis fortsätter bedriva busstrafik södra och östra Stockholm fram till minst april 2023.

– Vi är glada över att Trafiknämnden i Stockholm ger oss förlängt förtroende och ser fram mot att få fortsätta bidra med väl utförd och hållbar kollektivtrafik i området, säger Keolis VD Jan Kilström.

Förlängningsavtalet innebär fortsatt höga krav på Keolis som trafikutövare och förberedelser för förlängningen har initierats.