Uppdaterad 2022-10-04

Keolis gör storvinst i Göteborg

Idag, 4 mars, fick vi besked av Västtrafik om två anbudsvinster vilket innebär ett utökat förtroende för Keolis i Göteborg. Med start i juni 2023 kommer Keolis att ansvara för busstrafiken på hela 30 linjer på Hisingen i Göteborg.

Beskedet innebär att Keolis kommer att göra betydande investeringar i en ny elektrifierad bussflotta för tätortstrafiken på Hisingen och även, för de längre linjesträckningarna, investera i nya bussar och dubbeldäckare som drivs med förnybart bränsle.

– Det här är ett fantastiskt roligt besked. Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med Västtrafik och är väldigt glada över att få vara en del av Göteborgs satsning på ännu hållbarare kollektivtrafik, säger Keolis VD Jan Kilström.

Västtrafiks och Keolis gemensamma målsättning är att öka antalet kollektivtrafikresenärer på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Anbudsvinsten omfattar två avtal, trafikområde 31 och 32, och sträcker sig fram till 2033.