Uppdaterad 2024-01-17

Keolis har fått förtroendet att ta över ersättningstrafiken för Lidingöbanan

Kollektivtrafikföretaget Keolis har fått förtroendet av Stockholms Spårvägar att ta över ersättningstrafiken för Lidingöbanan från 22 januari till dess att tågen kan börja trafikera Lilla Lidingöbron.

Uppdraget omfattar ersättningstrafik mellan Ropsten och Baggeby, där Lidingöbanan tar vid på sträckan Baggeby – Gåshaga Brygga. Bussförarna som kommer att köra ersättningstrafiken är anställda på Keolis depåer i södra Stockholm, Nyboda och Eriksberg.

Vi ser fram emot samarbetet med Stockholms Spårvägar och är glada att Keolis har kapacitet att även lösa kollektivtrafiken för resenärerna som dagligen reser kollektivt över Lidingöbron, säger Anders Lagerström, Trafikområdeschef för Keolis Stockholm Södra.

Med anledning av trafikneddragningarna i södra Stockholm i samband med tidtabellsskiftet i december minskade behovet av förartjänster och bussar i trafik. Det har gjort att Keolis har både förar- och fordonskapacitet för att köra ersättningstrafiken för Lidingöbanan från 22 januari.

Vi utbildar förare i körvägar för ersättningstrafiken i högre uträckning än vad det egentliga behovet är för att kunna säkra en stabil och robust trafikleverans, fortsätter Anders Lagerström.

Keolis kör idag busstrafiken på Lidingö och har i och med det en organisation med god lokalkännedom. Ersättningstrafiken kommer att sysselsätta cirka 14 bussförare per vecka och köras med ungefär nio bussar av SL-standard som är bekanta för resenärerna.