Uppdaterad 2023-04-25

Keolis har vunnit upphandlingen av busstrafiken i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Keolis har vunnit Region Stockholms upphandling gällande busstrafiken i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna.

Keolis har lång erfarenhet av att driva trafik i Stockholm och kommer att lägga stort fokus på att tillhandahålla kostnadseffektiv och högkvalitativ kollektivtrafik där hela 80 procent av trafiken kommer att köras med elbussar.

Till trafikstarten i augusti 2024 kommer laddinfrastruktur vara på plats och verkstäderna kommer att vara utrustade för underhåll av elbussar.

– Jag är väldigt glad över att Region Stockholm ger Keolis ytterligare förtroende och ser fram mot ett bra samarbete för att öka andelen emissionsfri kollektivtrafik även i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna, säger Keolis VD Jan Kilström.

Det 10-åriga kontraktet omfattar vid avtalsstart 54 busslinjer och närmare 1 400 busshållplatser.