Uppdaterad 2022-10-04

Keolis investerar i laddinfrastruktur i Göteborg

Med start 13 juni 2022 kommer Keolis på uppdrag av Västtrafik att börja köra elbussar i centrala Göteborg. Med anledning av det påbörjas nu arbetet med att bygga laddinfrastruktur på ett antal av Keolis bussdepåer i Göteborg.

Arbetet är en del i Keolis satsning på utökad elektrifierad kollektivtrafik och även en del i Västtrafiks satsning på att elektrifiera hela Göteborgs stadstrafik till år 2030.

– Keolis arbete med elbussar och laddinfrastruktur fortsätter enligt plan. Eldriven kollektivtrafik är en viktig parameter i utvecklingen av hållbara städer och vi är väldigt glada över att få vara en del av Göteborgs stads satsning säger Jan Kilström, VD, Keolis Sverige.

Totalentreprenör för byggnationen är Wennström som ansvarar för hela installationskedjan från kabeldragning till installation, driftsättning och efterföljande service.

– Jag är glad över vårt samarbete med Wennström, de har en gedigen erfarenhet och tar ett helhetsansvar för installationerna säger Joacim Törnqvist, Specialist elfordon, Keolis Sverige.