Uppdaterad 2022-10-04

Keolis kör dynamisk kollektivtrafik tillsammans med Karlstadsbuss från 1 december

Keolis är med och bidrar till att nå klimatmålen genom innovationer som effektiviserar och gör kollektivtrafiken ännu mer hållbar. Ett exempel på sådan innovation är projektet med dynamisk kollektivtrafik som Keolis kör i samarbete med Karlstadsbuss.

Med dynamisk kollektivtrafik menas att resenären beställer sin skjuts via sin mobil eller dator till en adress i närheten.

Systemet planerar sedan den effektivaste rutten i realtid för att hämta upp de resenärer som har beställt skjuts.

Resenären blir avsläppt vid en knutpunkt för kollektivtrafik och kan åka vidare med valfri buss på ordinarie linjer.   

– Att kombinera ny teknik och innovation med traditionell kollektivtrafik är ett väldigt bra exempel på hur Keolis bidrar till hållbara städer och samhällen säger Keolis VD Jan Kilström.

Den bakomliggande tekniken tillhandahålls av Padam och inkluderar virtuella kartor för förarna, back-office system där varje fordon kan spåras samt ett digitalt bokningssystem för resenärerna.

Det känns fantastiskt att få vara en del av detta projekt tillsammans med Karlstadsbuss och Region Värmland. Ju mer effektiv kollektivtrafiken är desto mer bidrar vår verksamhet till klimatmålen säger Linda Hultgren, depåchef på Keolis Karlstad.