Uppdaterad 2022-10-04

Keolis och Ipsos släpper internationell studie om mobilitet och digitalisering

Keolis har tillsammans med Ipsos publicerat resultaten från Keoscopie International, en världsomspännande mobilitetsstudie som undersökt vanorna hos 6 600 personer baserade i 37 städer i 15 länder. Studien tittar på mobilitetsvanor hos människor som bor i olika städer, hur dessa människor använder ny teknik och vilken inverkan digital teknik har på deras rörlighet. Resultaten belyser också specifika nationella och lokala avvikelser.

Keoscopie är en del av Keolis lösningar för att tillgodose resenärernas behov så effektivt som möjligt och har tidigare använts för att utveckla skräddarsydda mobilitetslösningar som är förenliga med uppdragsgivarnas mål och resenärernas behov. Men verksamhet i 16 länder i partnerskap med 300 kollektivtrafikmyndigheter såg Keolis ett värde i att utvidga studiens omfattning från lokal nivå till att bli en världsomspännande studie i 37 städer i 15 länder.

Ta del av hela studien samt regionala fördjupningar på keoscopie.keolis.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..