Uppdaterad 2022-10-04

Keolis och Skånetrafiken överens om uppstart i augusti 2023

Skånetrafiken och Keolis har tecknat ett avtal som säkerställer att Lunds nya stadstrafik kan starta redan i augusti 2023.

Avtalet säkerställer en elektrifiering av Lunds kollektivtrafik vilket innebär att nya högteknologiska elfordon kommer beställas och levereras till trafikstart.

Fordonen kommer förutom att bidra till minskade utsläpp även förbättra Lundabornas upplevelse av att resa kollektivt.

– Det känns oerhört roligt att Skånetrafiken och vi tillsammans har hittat en lösning som gör att en hållbar, modern och elektrifierad kollektivtrafiklösning kan initieras i Lund enligt den ursprungliga tidplanen, säger Keolis VD Jan Kilström.

Uppdraget innehåller två delar, dels stadstrafik med buss och dels spårtrafik mellan Lund och forskningsanläggningen ESS.