Uppdaterad 2022-10-05

Keolis och Volvo visar potentialen för självkörande bussar i bussdepå

Demonstrationen, en av världens första med en 12 meter elektrisk och självkörande buss i en bussdepå, utgör en milstolpe i Keolis och Volvo Bussars autonoma resa mot säkrare, renare och effektivare kollektivtrafik.

Visningen ägde rum 12 november på Keolis bussdepå i Partille, samtidigt som den vanliga depåverksamheten pågick. Under demonstrationen körde den helt elektriska 12 meter långa självkörande bussen från sin parkeringsplats till ett flertal olika stationer som tvättning, service och laddning, innan bussen parkerade på sin parkeringplats - allt medan bussen även hade passagerare.

Genom att förbereda sig inför den digitala revolutionen står Keolis väl rustat inför de utmaningar som morgondagens smarta städer bjuder på, och kan prestera på topp redan idag. Investeringar i effektivisering underlättar för både medarbetare och resenärer. Det har potentialen att påverka produktivitet, säkerhet och energieffektivitet i en positiv riktning och minskar även kollektivtrafikens miljöpåverkan. Jan Kilström, vd, Keolis

Att detta är ett stort steg för deltagande företag markerades genom inledande tal av Håkan Agnevall, VD för Volvo Bussar, och Jan Kilström, VD för Keolis i Sverige, inför en publik bestående av bland annat Lars Backström, VD för Västtrafik, Malin Andersson, avdelningschef för utveckling och internationellt vid Göteborgs Stad och Mats Peterson, affärsområdeschef för Electrification hos ABB.

Jan Kilström, Lars Backström, Malin Andersson, Håkan Agnevall och Mats Petersson

Tack vare Volvos egenutvecklade programvara kan bussen styras och övervakas från ett kontrollrum. Den höga graden av automatisering i bussdepån innebär att bussarna kan göra betydligt kortare depåstopp än tidigare. Därmed blir fordonsparken mer tillgänglig och man behöver inte längre ha en lika stor bussdepå. Det gör också driften säkrare och minimerar risken för krockar. Nu kan bussen komma till föraren istället för tvärtom!

Keolis utvecklar autonomt internationellt