Uppdaterad 2022-10-04

Keolis satsar på klimatsmart teknik från startup-världen

Keolis och financial-tech bolaget Gokind har ingått ett fördjupat partnerskap för att få fler stockholmare att välja hållbara transportsätt.

Genom partnerskapet kommer Gokind och Keolis att erbjuda stockholmare en analys av sina individuella resvanor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Analysverktyget, Gokind, är användbart för såväl befintliga kollektivtrafikresenärer som personer som i högre utsträckning väljer den egna bilen. Gokind-appen medför även helt nya möjligheter att föra en enskild dialog med resenären.

– Samarbetet med Gokind är en del av Keolis hållbarhets- och innovationssatsning och är i förlängningen ett sätt att bidra till att samhällen och städer blir hållbarare, säger Keolis VD Jan Kilström.

– Det här är en ny teknisk plattform som på ett enkelt sätt hjälper resenärer och ger dem incitament till att göra hållbara resval, till exempel att välja kollektivtrafik istället för egen bil. Samtidigt kan vi föra dialog med resenären och inspirera dem att välja kollektivtrafik oftare, säger Constance Varenius, marknadsutvecklare på Keolis.

Analysverktyget finns inom ramen för Gokinds app som är en ny finansiell tjänst. Appen gör det möjligt för konsumenter att automatiskt få hållbarhetsinformation om alla köp de gör genom sina banker och kort.

– Gokinds hållbarhetstjänst använder den senaste teknologin samt beprövade beteendevetenskapliga metoder för att nå, uppmuntra och påverka resenärer att göra hållbara val, säger Gustaf Anselmsson, VD Gokind.