Uppdaterad 2022-10-04

Keolis stänger framdörrarna även i Dalarna

Med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut att bussoperatörer i Skåne måste stänga framdörrarna väljer Keolis att även stänga framdörrarna på samtliga bussar som bolaget trafikerar i Dalarna, trots att ett sådant formellt beslut ännu inte föreligger.

– Vi gör insatserna till följd av Arbetsmiljöverkets beslut och även för att minska oron hos vår personal. Vad man måste förstå i denna speciella situation är att vi behöver hitta gemensamma lösningar som både minimerar risken för smittspridning och samtidigt ger operatörerna ersättning för utfört arbete, säger Keolis VD Jan Kilström.

– Vi genomför detta trots att vi inte har någon överenskommelse med Dalatrafik om ersättning. En stor del av ersättningen relaterar till antalet påstigande resenärer som har registrerat sitt färdbevis, något som sker vid den främre dörren, fortsätter Jan Kilström.

Keolis uppdragsgivare är regioner i Sverige som upphandlar busstrafik i långa avtal. Avtalen är olika utformade. Ibland utgår avtalet från hur många resenärer som registrerat sitt färdbevis, ibland utgår man från utförd trafik. Här finns en viktig nyckel till att lösningarna i den här situationen kan se olika ut i olika regioner. Det gäller att bli överens om vilka åtgärder som behöver göras för att minska risken för smittspridning och samtidigt möjliggöra att operatören får betalt.

– Vi har i god dialog med våra huvudmän på andra orter nått fram till väl avvägda lösningar och jag hoppas och tror att vi ska finna en lösning även i Dalarna, säger Jan Kilström.