Uppdaterad 2022-10-04

Keolis Sverige genomför en strategisk organisationsförändring

Inom Keolis Sverige pågår ett arbete för att stärka bolagets position och skapa lönsammare tillväxt. Som ett led i det arbetet genomför Keolis Sverige en strategisk organisationsförändring med syfte att skapa en mer effektiv organisation.

- Vi har analyserat och utvärderat vårt interna arbetssätt och kommit fram till att en omorganisation är nödvändig för att lägga grunden till fortsatt tillväxt. För att kunna hantera den tillväxten ansvarsfullt innebär det att vi ska ha rätt personer på rätt plats och rätt processer. Den nya organisationsstrukturen och en delvis förändrad ledning är första steget för att kraftsamla och fokusera på Keolis kommersiella och operativa uppdrag, säger Jan Kilström VD Keolis Sverige.

Den nya organisationen innebär bland annat att verksamheten i Sverige organiseras i två huvudfunktioner, Marknad och Produktion. Stefan Gustavsson blir ny produktionsdirektör och har totalansvar för allt rörande Trafik, Säkerhet och Planering. Under Marknad, som leds av Alexis Kahlmann, samlas kompetensen för alla kommersiella frågor. Även stabsfunktionerna har ett tydligare uppdrag och ska fokusera på att stödja de nya huvudfunktionerna.

Organisationsförändringen kommer inte att ha någon inverkan på Keolis dagliga produktion av en pålitlig kollektivtrafik.