Uppdaterad 2023-01-23

Keolis vann tilldelningen i Landskrona

Skånetrafiken har lämnat besked om att det blir Keolis som med start i december 2024 kör busstrafiken i Landskrona och på Ven.

Det här är riktigt roliga nyheter, vi har ett stort förtroende för Skånetrafiken och tillsammans kan vi dra nytta av synergierna mellan detta kontrakt och vår kommande verksamhet i Lund.

Kontraktet sträcker sig fram till 2033 och omfattar fem busslinjer i Landskrona varav en av dessa är Sveriges enda trådbusslinje. Avtalet omfattar även busstrafik på ön Ven.

Keolis kommer inom ramen för uppdraget att verka för att fler resenärer väljer kollektivtrafiken. Det innebär ett ökat fokus på resenärsnöjdhet samt även på hållbarhet.

Inför trafikstart kommer Keolis att upphandla ytterligare elbussar som ska trafikera stadstrafiken samt även etablera en depå med laddinfrastruktur i Landskrona.