Uppdaterad 2022-10-04

Keolis vinner trafiken mellan Göteborg och Borås

Keolis har vunnit avtalet om busstrafiken mellan Göteborg och Borås, Linje 100. Kontraktet gäller i 10,5 år med start i december 2020. Varje år kommer 1,3 miljoner resenärer att resa på denna linje i 22 nya dubbeldäckare.

 ‒ Vi är mycket glada över att ha vunnit upphandlingen av Linje 100 i stenhård konkurrens och ser fram ett gott samarbete med Västtrafik även på denna linje. Jag är nöjd över att vi i och med detta avtal stärker vår ställning i Göteborg och Västsverige och ser fram emot att kunna erbjuda en bekväm, säker och miljöanpassad bussförbindelse mellan Västsveriges största städer, säger Keolis VD Jan Kilström.

Keolis kommer snarast att inleda förberedelser för att ta över trafiken på Linje 100. Inom ramen för avtalet med Västtrafik kommer en bussparkering med personallokaler att iordningställas i Borås och Keolis depå i Partille kommer att förberedas för att kunna ge service och underhåll även till de nya dubbeldäckarna, vilka blir de första i Keolis bussflotta i Sverige.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas under en 10-dagarsperiod från Västtrafiks beslutsdatum.