Uppdaterad 2022-10-04

Keolis vinner upphandling gällande elbusstrafik i Göteborg

Keolis har vunnit en upphandling gällande elektrifierad stadstrafik i Göteborg. Uppdragsgivare är Västtrafik.

Trafikstart sker i juni 2022 och kontraktet löper under tio år. Bussarna kommer att drivas till 100 procent med el, något som än mer stärker Keolis bidrag till en klimatanpassad kollektivtrafik.

– Vi är väldigt stolta och glada över att Västtrafik har gett Keolis förnyat och utvidgat förtroende och jag ser fram mot att Keolis än mer får bidra till en pålitlig och hållbar kollektivtrafik i Göteborg säger Keolis VD Jan Kilström.

Sammantaget omfattar kontraktet 3 busslinjer som kommer att transportera 17 miljoner resenärer per år.