Uppdaterad 2022-10-04

Keolis vinner upphandling om Lunds stadstrafik

Keolis har vunnit upphandlingen gällande Lunds stadstrafik och kommer från och med augusti 2023 att köra buss och spårtrafik i Lund. Uppdragsgivare är Skånetrafiken.

Uppdraget innehåller två delar, dels stadstrafik med buss och dels spårtrafik mellan Lund och forskningsanläggningen ESS. Spårvägen mellan Lund och ESS, Lundaexpressen, är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk.

Vad gäller stadstrafiken så kommer Keolis att investera i en ny eldriven bussflotta med tillhörande laddinfrastruktur, något som än mer förbättrar Lunds stads hållbarhetsprestanda.  

– Jag är glad och stolt över det förtroende som Skånetrafiken har gett oss och över att vi inom kort även finns i Skåne. Jag ser fram mot att få leverera punktlig, hållbar och säker kollektivtrafik även till Lundaborna, säger Keolis VD Jan Kilström.  

Avtalet sträcker sig fram till december 2035.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas upp till tio dagar från det att tilldelningen meddelats.