Uppdaterad 2024-01-18

Mikael Wågberg ny VD för Keolis Sverige

Keolis koncernledning har utsett Mikael Wågberg till VD för Keolis Sverige AB. Mikael har sedan i höstas haft rollen som tf VD för Keolis Sverige och ingår i Keolis svenska ledningsgrupp sedan 2019. Mikael ersätter Jan Kilström som i september 2023 tillträdde rollen som CEO Continental Europe i Keolis koncernledning.

Mikael Wågberg har många års erfarenhet av bolagsstyrning, juridik och ledningsgruppsarbete med fokus på strategi och kraftfulla åtgärdsprogram för en effektiv verksamhet. Mikael kommer senast från rollen som Kommersiell Direktör, Keolis Sverige, med ansvar för anbud, contract management, juridik, compliance, inköp och säkerhet. Innan dess ingick Mikael i Green Cargos koncernledning.

Mikael Wågberg har ett handfast och operativt ledarskap som, i kombination med hans breda erfarenhet och kunskap, kommer att ge Keolis en stark framdrift med fokus på kraftfulla åtgärder för en robust kollektivtrafik, säger Jan Kilström, CEO Continental Europe, Keolis Group.

Mikael har under hösten tillsammans med Keolis ledningsgrupp lagt bolagets svenska plan för 2024 vilket gör att arbetet med att verkställa Keolis strategi fortskrider i snabb takt enligt plan.

Keolis har en stark ställning på den svenska kollektivtrafikmarknaden, något som innebär ett stort ansvar för såväl bolagets som branschens utveckling. Jag ser med tillförsikt fram mot att än mer och i nära dialog med våra huvudmän utveckla Keolis och branschen för en robust, trygg och pålitlig kollektivtrafik, säger Mikael Wågberg, VD Keolis Sverige.