Uppdaterad 2024-02-13

Nattvandring och rekryteringsevent, Keolis VD Mikael Wågberg för ökad trygghet och fler arbetstillfällen i Järva

Jobbfestivalen har initierat en serie aktiviteter i Järva för att öka mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Kollektivtrafikbolaget Keolis, tillsammans med Nattvandrarna, Stockholms stad, Jobbfestivalen och flera frivilligorganisationer har genom detta skapat ett sammanhang där såväl trygghet som jobbmöjligheter får stå i fokus. Samarbetet är kopplat till att Keolis börjar köra busstrafiken i Järvaområdet i augusti 2024.

Från vänster: Anders Lagerström, tillträdande trafikområdeschef Stockholm Nordväst, Keolis, Nicole Mitman, Event & Employer branding specialist, Keolis, Mohamed Hagi Farah, Rinkebyprofil, Mats Wernheim, Jobbfestivalens grundare & VD, Mikael Wågberg, VD, Keolis, Malin Moezzi, advisor projektledare på Jobbfestivalen, Atosh Elmi, rekryterare, Keolis och Tina Jovanovic, tillträdande depåchef Lunda Stockholm Nordväst, Keolis.

Målet med samarbetet är att etablera en hållbar relation med invånarna i Järva, informera om Keolis som arbetsgivare och främja kunskapen om utbildningar för blivande bussförare. En annan viktig målsättning är att belysa hur kollektivtrafiken kan bidra till ett tryggt och levande samhälle. Genom att engagera sig i lokala initiativ får Keolis insikter om livet och utmaningarna i området, och kan därmed bättre bidra till pågående och nya satsningar.

Vi strävar efter att främja trygghet och säkerhet från olika perspektiv, inte minst genom att öppna upp Keolis som arbetsplats för invånare i de områden där vi verkar. Keolis kommer erbjuda attraktiva arbetstillfällen i Järva under lång tid framöver. Genom olika initiativ bygger vi en nära relation med Järvaområdet för att gemensamt skapa en trygg kollektivtrafik för både medarbetare och resenärer, säger Keolis VD Mikael Wågberg.

Keolis samarbetar med lokala organisationer i Järva och Stockholms stad för att främja dialog, sprida information samt erbjuda arbetsmöjligheter och vägledning till utbildningar. Alla insatser syftar till att främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad.

Att få ner arbetslösheten i Järva är avgörande för att öka jämlikheten och för att bryta segregationen. Därför är det så viktigt att vi krokar arm med näringslivet för att tillsammans skapa fler vägar till arbete eller studier, säger Arvid Vikman Rindewall, Ordförande Arbetsmarknadsnämnden (S), med ansvar för arbetsmarknads-, personal- och jämställdhetsfrågor.

Nästa steg i samarbetet äger rum den 16 februari då Keolis deltar i Jobbfestivalen, ett rekryteringsevenemang på Rinkeby torg. Här fördjupas informationen om utbildnings- och arbetsmöjligheter för de personer som Keolis träffade under nattvandringen samt andra inbjudna.

Nattvandringen och Jobbfestivalen är fantastiska möjligheter för oss att lära känna människorna som lever och verkar i Järva, samtidigt som vi kan ge tillbaka i form av arbeten och utbildningar. Vi ser verkligen fram emot att ha Keolis med som vår första samarbetspartner i det här initiativet, säger Mats Wernheim, Initiativtagare & Grundare på Jobbfestivalen tema Mångfald & Inkludering.

Keolis och Jobbfestivalens långsiktiga relation och samarbete fortsätter när Keolis deltar i Jobbfestivalens Sverigeturné med stopp i Malmö den 13 mars, Göteborg den 24 april och Kungsträdgården i Stockholm den 21 maj. Ambitionen är att bidra till en arbetsmarknad som är till för alla.