Uppdaterad 2022-10-04

Stockholms bussar blir mätverktyg för stadens luftkvalitet

Med start måndagen den 19 oktober genomförs en teststudie där Stockholms luftkvalitet mäts med hjälp av en sensor som under en vecka kommer att sitta på en buss i Stockholms stadstrafik.

Projektet är ett samarbete mellan Keolis och Senseable Stockholm Lab, som är ett samarbete mellan Massachusetts Institute of Technology, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms stad, Stockholms Handelskammare och Newsec. Syftet med teststudien är att möjliggöra rörliga sensorer för mätning av luftkvalitet i stadsmiljö som ett komplement till de fasta sensorer som redan finns.

– Det har ett stort värde för oss på Keolis att på ytterligare ett sätt kunna bidra till en bättre luftkvalitet. Keolis bussar körs sedan 2015 genomgående på förnybart bränsle och satsningar som förbättrar luftkvaliteten är viktigt för oss att delta i säger Keolis VD Jan Kilström.

Förutom teststudien i Stockholm genomförs tester i år även i New York. Tidigare har studier genomförts i ett par andra amerikanska städer.

– Vi forskar på hur nya sensorer och nya data kan utveckla staden och dess miljö. Linjebussar är här en intressant plattform, och vi ser med stort intresse på det pågående samarbetet inom projektet, säger Anders Karlström, professor samt Head of Transport and Location Analysis,