Uppdaterad 2022-10-04

Svensk satsning på geofencing

Från Trafikverket kommer nu initiativ för att öka användningen av geofencing i person- och varutransporter. Den nya tekniken kan göra det möjligt att öka trafiksäkerheten, sänka underhållskostnaderna och minska den kommersiella trafikens miljöpåverkan.

Foto: Volvo

Det låter nästan för bra för att vara sant men geofencing ger möjlighet att styra ett antal parametrar som kan göra stor skillnad i trafiken. Den kanske mest självklara begränsningen skulle vara på fordonens hastighet. Genom att ställa in en maxhastighet för en zon kan man se till att fordonet inte kan köras snabbare än så, oavsett hur mycket föraren trycker på gasen.

Hastighetsbegränsning med hjälp av geofencing testas just nu av Keolis i Dalarna. Till att börja med har man ställt in en gräns på 30 km/h vid skolor och 20 km/h inne på depåområdet. Begränsningarna för med sig två stora fördelar, dels en ökad säkerhet ute på vägarna, dels minskade reparationskostnader i och med att kollisionsrisken minskar med den låga maxhastigheten inne i depåområdet. Sedan tidigare använder sig Keolis av geofencing i Göteborg för att styra hastighet och vilka sträckor hybridbussar ska köra på el respektive fossilfria drivmedel.

Just Göteborg och Stockholm är också de två städer som ligger i fokus för Trafikverkets satsning. Tillsammans med samarbetsparterna Volvo, Scania, Veoneer och de två städerna vill man bland annat testa att stänga av olika delar av städerna under vissa delar av dygnet. En annan viktig del av försöket är att kraftigt begränsa hastigheter och tillgången till känsliga zoner med många gående vilket skulle medföra en ökad säkerhet mot terrordåd samt vinster för miljön.

Läs Trafikverkets handlingsplan här. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.