Uppdaterad 2022-10-04

Ulrika Ek ny HR-direktör på Keolis

Ulrika Ek är utsedd till ny HR-direktör på Keolis Sverige AB. Ulrika kommer närmast från rollen som HR-direktör på Securitas Sverige AB och har tidigare även haft olika HR-roller på MTR Nordic och Keolis.

Ulrika Ek

Ulrika Ek har en lång erfarenhet av modernt HR-arbete och har god erfarenhet av kollektivtrafikbranschen från MTR och Keolis. Att Ulrika nu väljer att gå tillbaka till Keolis och anta rollen som HR direktör ser bolagets VD Jan Kilström som mycket positivt.

– Ulrika har helt rätt kompetens för uppdraget, hon har både djupgående erfarenhet av att leda HR-avdelningar och god kännedom om kollektivtrafikbranschen. Personalen är vår viktigaste resurs och den här rekryteringen borgar för ett modernt och verksamhetsnära HR-arbete, säger Keolis VD Jan Kilström.

– Jag ser att min erfarenhet av såväl HR som operativ verksamhet i kollektivtrafikbranschen kommer att komma väl till pass. Jag ser fram emot att genom goda HR-insatser stärka Keolis position som branschens bästa leverantör av kollektivtrafik säger Ulrika Ek, tillträdande HR direktör på Keolis.

Ulrika Ek tillträder sin nya roll under hösten.