Uppdaterad 2018-10-29

Karriärmöjligheter

Keolis är en av de största aktörerna inom branschen och en trygg arbetsgivare med stora möjligheter till vidareutbildning och utveckling. För oss är utveckling en naturlig del av verksamheten.

Tillsammans med din chef har du årliga mål- och bedömningssamtal där ni sätter upp mål för det kommande året och framtiden – det är här ni gemensamt planerar din utveckling.

Vi gör allt för att öka vår interna rörlighet så att våra medarbetare väljer att stanna kvar och utvecklas hos oss. Vårt mål är att tillsätta hälften av våra tjänster avseende administration, specialister och chefer med interna medarbetare.

Förutom kurser och utbildningar kan lärande och utveckling även bestå i nya uppgifter, utökat ansvar eller jobbrotation. Som exempelvis bussförare kan du få andra uppdrag, exempelvis som servicevärd, instruktör eller ersättare till drift- och trafikledning.

Självklart kan du även söka dig vidare till andra roller internt inom Keolis.
Med verksamhet i 16 länder kan du också söka tjänster internationellt inom Keoliskoncernen.