Uppdaterad 2021-08-26

Fler får ta del av Josefine Dahlqvists ledarerfarenheter

Med start den 1 oktober byter Josefine Dahlqvist depåchefsjobbet i Gubbängen mot jobb på Keolis HR avdelning. Josefines nya uppdrag blir att arbeta med Keolis ledarutveckling, ett ämne som har följt Josefine genom hela hennes karriär.

– Josefine har gjort väldigt starka insatser vad gäller ledarskap och genom att anställa Josefine på HR avdelningen får vi möjlighet att sprida hennes kunskap till andra delar av organisationen. Josefine är ett bra exempel på ledare som bygger starka organisationer vilket bidrar till ett starkare och mer framgångsrikt Keolis. Jag är glad att Josefine vill komma till HR och bidra med sin kompetens och verksamhetskunskap i de spännande utmaningar vi står inför både inom HR och som bolag, säger Johanna Thermaenius, HR direktör.

Josefines karriärväxling är ett bra exempel på att det inom Keolis går att skapa nya karriärvägar inom bolaget. När medarbetare går från produktion till någon av våra stabsfunktioner blir det också lättare för tjänstemän att kroka arm med den operativa verksamheten.

Några frågor till josefine

Berätta lite om din bakgrund och din yrkesutveckling hittills?
Jag har varit i ledarroller under nästan hela mitt yrkesliv, jag var 21 år när jag klev in i mitt första ledaruppdrag. Jag har arbetat mycket med ledarskap inom försäljning och under flera år arbetade jag också på SJ AB i olika ledarroller. Mitt sista uppdrag på SJ var som produktionschef inom division Försäljning. Jag har även drivit eget företag där jag arbetat som konsult med inriktning affärs- och ledarutveckling. Då jag i min personlighet är energisk och ivrig var det svårt för mig att som egenföretagare balansera arbete och privatliv, jag lät arbetet ta över all min tid – det var ju så roligt! I längden blev det svårt att mäkta med allt omkring mig vilket gjorde att jag tog beslutet av söka mig som anställd hos en arbetsgivare. Ungefär vid den perioden läste jag även samtalsterapi för att träna på att bli en bättre lyssnare och mer taktisk chef.

Vid Årsskiftet 2014/2015 började jag som teamchef på Keolis. Jag hade vid den tiden aldrig hört talas om Keolis, det var en helt ny värld för mig. Det tog tid för mig att förstå maskineriet här, avtalets utformande och betydelsen av mina prestationer för affären. Jag lockades av informationen jag fick under rekryteringsprocessen och den förändringsresa som skulle påbörjas i bolaget. Förändringsarbeten har länge intresserat mig. Efter ungefär 10 månader på Keolis gick jag på föräldraledighet. När jag kom tillbaka stöttade jag upp i Nyboda några månader innan jag hösten 2017 klev in i rollen som depåchef i Gubbängen.

En driven person som du skulle kunna välja att ta nästa steg i karriären utanför bolaget. Varför väljer du att vara kvar?
För mig är det betydelsefullt att arbeta i ett samhällsviktigt företag. Jag är väldigt förtjust i Keolis, det arbete vi gör och våra ambitioner för framtiden. Visst har jag kikat på vad som sker utanför företaget och det har jag varit öppen med min chef om. Jag vill arbeta för Keolis, jag vill vara med på resan för att vinna fler kontrakt och skapa mer framgång till Keolis. Även det har jag pratat om med min chef.

Vad ser du att du kan bidra med till HR avdelningen?
Min förhoppning är att jag kan bidra med mina kunskaper om ledarskapsutveckling och kommunikation kopplat till det.

Vilka har varit dina framgångsfaktorer i ditt ledarskap i rollen som depåchef? Vilka lärdomar tar du med dig?
När jag började som depåchef reflekterade jag mycket och länge kring mina tidigare chefsjobb, vad hade fungerat bra och vad var av vikt att förbättra framåt. Mina medarbetare har gett mig feedback på att min iver syntes igenom ganska direkt och att min framfart till en början var intensiv vilket inte alltid uppfattades positivt. En viktig del i arbetet som depåchef i Gubbängen har varit att coacha mina medarbetare att identifiera sina egenskaper, både de positiva där drivkrafter finns och likaså de med utvecklingspotential. Allt kopplat till att vi har som uppgift att komma till arbetet och vara i vårt bästa jag för att leda människor i rätt riktning. Detta har givetvis inkluderat mig själv och mitt ansvar att föregå med gott exempel, att vara en förebild som ledare i Keolis. Feedback har varit en viktig del i detta för samtliga ledare på depån, att öva på att lyssna och lära av varandra. Mina medarbetare har ärligt berättat för mig vad de uppskattar i mitt ledarskap likväl vad jag behöver utveckla. Deras input har varit en del av min personlig utvecklingsplan. Ingenting handlar om personliga åsikter utan enbart om det som är betydande i arbetet och som vi med gemensam kraft behöver förbättra framåt för fler framgångsrika resultat i produktionen. En lärdom för mig är att iaktta och lyssna längre innan jag tar beslut om hur jag ska gå vidare.

Vad är du stolt över att du har lyckats att uppnå?
Jag är väldigt stolt över att under närmare fyra år ha varit ansvarig för depå Gubbängen med alla fantastiska medarbetare. Det har inte gått en enda dag utan att jag fascinerats över det arbete som alla gör för att leverera säker, kvalitativ och professionell trafik. Den ledarskapsresa vi gjort är jag personligen väldigt stolt över, där vi i armkrok arbetar för framgång. Inte bara för Gubbängens, HBS och Stockholm Södras räkning, utan för att bidra till hela Keolis som bolag.

Vad är orsaken till att du vill arbeta med ledarskap på Keolis?
Vi är ett stort företag som arbetar i tidsbegränsade avtal. Avtalen ser olika och vi har olika förutsättningar att ta oss an dessa. Jag blir lyrisk nu bara jag pratar om det! Ett starkt ledarskap är en grundförutsättning för att vi ska lyckas. Det komplexa i det hela är att det inte finns facit att ta till, allt beror på vilka människor vi arbetar med och vilka behovs som finns. I takt med att vi växer som företag är det av vikt att vi formar oss efter nya behov och likaså leder våra verksamheter i nya riktningar. Hur det arbetet ska gå till och vad som förväntas av oss i det, det klarnar längs resans gång. Orsaken till att jag vill arbeta med ledarskap på Keolis är för att resan aldrig tar slut, det sker nya saker hela tiden.

Keolis arbetar för att skapa förutsättningar för medarbetare att utveckla sin fulla potential. Att Josefine får möjlighet att använda sina kunskaper om ledarskap genom att gå till HR avdelningen skapar fördelar både för Josefine som får utveckla sin potential och för HR som får in verksamhetsperspektivet ännu mer i sitt dagliga arbete.

Josefine tillträder en ny roll på HR avdelningen som är skräddarsydd utifrån bolagets behov och Josefines kompetens. Den nya rollen kompletterar nuvarande kompetenser på HR avdelningen. Josefine kommer förutom att jobba med ledarutveckling även att vara en viktig resurs till exempel i uppstarten av nya avtal och andra projekt.