Uppdaterad 2021-10-06

Hampus Asphage tillbaka på Keolis

Du har arbetat på Keolis tidigare och har valt att komma tillbaka. Vad var det som lockade tillbaka dig?

En ny spännande roll med en chef jag jobbat mycket med tidigare. Vi ska jobba med affärsutveckling och företagsförvärv vilket innebär stora kontaktytor mot Keolis verksamhet, svenska ledningen men också till Keolis internationellt.

Vilket är ditt nuvarande uppdrag på Keolis?

Vi jobbar för att Keolis ska växa och bli bättre genom affärsutveckling, främst i form av att skapa nya affärsmöjligheter utanför vår traditionella verksamhet, och att förvärva bolag. Potentiella företagsförvärv är dels bolag som liknar Keolis men också bolag som kan hjälpa oss in på nya marknader eller erbjuda strategiska fördelar.

Berätta om några av de projekt du är involverad i.

Det mesta är antingen i startgroparna eller en aning hemligt men vi har en teknisk pilot där vi ser över möjligheten till att låna så kallade powerbanks ombord våra bussar, vi har diskussioner kring hur vi kan vara en stabiliserande faktor i det svenska elnätet som påfrestas av kraftigt ökad belastning samtidigt som vi går över till mer ojämna kraftkällor, vi har projekt kring hur vi kan utveckla vår relation och kommunikation med resenärerna. Utöver detta har vi ett långsiktigt arbete med att utvärdera potentiella företagsförvärv.

Hur kommer det du gör att påverka Keolis?

Det kommer göra att Keolis förbättrar sin position på marknaden, både genom att befästa sin roll som ett av branschens största bolag men också ett med god ekonomi.

Hur skulle du beskriva Keolis för någon som söker jobb?

Keolis är väldigt tydligt och verksamhetsnära i en bransch med stora och långa kontrakt som skapar stabilitet samtidigt som marginalerna är pressade vilket gör det väldigt viktigt att vara med och driva utvecklingen i branschen.