Uppdaterad 2022-12-07

Digitalisering för effektivitet och affärsnytta

I den plan som Keolis har fram till 2025 finns ett stort fokus på digitalisering och innovation. Målsättningen är att bli branschledande inom digitaliserad depådrift och avancerad analys. HP, Johan och William på Keolis IT-avdelning berättar mer.

HP Larsson, William Erlandsson och Johan Bojestig

Planen är att arbetet ska bidra till att skapa en modern arbetsplats med effektiva arbetssätt, integrerade verktyg och lättanvända applikationer. Digitaliseringen ska förbättra Keolis depådrift samt hjälpa verksamheten att nyttja en mängd data för olika typer av analyser. Avgörande i detta arbete är att välja IT lösningar med omsorg så att de uppfyller såväl affärs- som användarkrav samt är byggda med en stabil, kostnadseffektiv och säker teknik.

HP Larsson, William Erlandsson och Johan Bojestig är alla djupt involverade i Keolis arbete med digitalisering. Johan och HP är en del av IT:s ledningsgrupp där Johan är ansvarig för arkitektur, integration, utveckling och test och HP är ansvarig för utveckling och förvaltning av alla våra system och applikationer. William jobbar med dataanalys. Tillsammans har hela IT-teamet ansvar för att leda Keolis mot ökad digitalisering.

Johan och William, berätta om ert arbete.
Johan: I mitt ansvar ligger bland annat att säkerställa en tydlig målbild och att de IT-lösningar som utvecklas är i linje med den. Vi ska också se till att de integrationer som byggs blir effektiva och kan återanvändas så att vi inte behöver ”uppfinna hjulet” flera gånger. Jag har också ett ansvar för att se till att IT-lösningarna testas så att de fungerar tillsammans med Keolis övriga IT-stöd.

Johan Bojestig

William: Mitt bidrag är att hjälpa organisationen att ta fram rätt data för att utifrån denna skapa analyser som ger affärsnytta och hjälper oss att ta rätt beslut.

Arbetet är både utmanande och inspirerande berättar HP, Johan och William. Gruppen har flera intensiva år framför sig där många viktiga och svåra initiativ ska genomföras på relativt kort tid. Det krävs god kontroll över vad som pågår samt tydlig kommunikation till alla involverade för att lyckas.

Teamet på IT-avdelningen är alla noggrant utvalda för att bidra till och driva Keolis digitalisering. Varför valde de att jobba på Keolis? Svaren är samstämmiga: Det är spännande och motiverande att Keolis gör starka satsningar på både befintliga och nya affärer och till exempel breddar affären till att omfatta även tunnelbana och annan spårtrafik. Genom arbetet med digitalisering och innovation får gruppen bidra till utveckling och ökad lönsamhet.

William Erlandson

Hur ser kollektivtrafikbranschen ut om 10 år och vilken är Keolis roll i detta sammanhang?
Johan, William och HP:

I Sverige, likväl som internationellt, präglas Keolis av de spännande megatrender som stöper om branschen – elektrifiering, självkörande och uppkopplade fordon, ”den smarta staden” och ett ökat fokus på hållbarhet.

I den smarta staden är mobilitet och kollektivtrafik nyckelkomponenter. Olika trafikslag, som buss, båt, spårfordon, cykel, elsparkcyklar och andra transportmedel integreras för att människor på ett effektivt och hållbart sätt ska kunna förflytta sig till, från och inom stadsområden. Med Keolis Way som bas kommer vi nu att genomföra ytterligare initiativ som medför att Keolis blir den ledande kollektivtrafikoperatören – Keolis kommer att förbättra resandet i vardagen och bidra till ökad hållbarhet.