Uppdaterad 2022-11-21

Att vinna Stockholms tunnelbaneupphandling är att göra saker i rätt ordning

Därför börjar vi med att ta in rätt kompetens. Få personer kan säga att de har 30 års erfarenhet av infrastruktur, transporter och kollektivtrafik, men det kan Caroline Ottosson som i våras tillträdde rollen som Anbudsdirektör Tunnelbana och Senior Advisor på Keolis.

Caroline Ottosson

Caroline har en imponerande meritlista och har tidigare varit förvaltningschef på Trafikförvaltningen Region Stockholm, VD för Storstockholms lokaltrafik, SL, och Waxholmsbolaget och senast Affärsenhetschef för anläggningar och system i Swedavias koncernledning. Caroline har också mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag och är idag styrelseledamot på Infranord AB.

Såhär beskriver Caroline sin roll och hur hennes arbete kommer att bidra till fortsatt framgång för Keolis.

– Jag är anbudsdirektör och ansvarig för tunnelbaneupphandlingen. Det är ett mycket spännande projekt som på många sätt bidrar till våra uppsatta mål inom Keolis Way, som har ett tydligt framtidsfokus. I framtiden ligger tillväxt och innovation, något som tydligt avspeglar sig i den kommande tunnelbanaupphandlingen. Keolis Sverige är idag huvudsakligen ett bussbolag och i framtiden ligger möjligheter att också köra spårtrafik och erbjuda andra mobilitetslösningar.

Vi avser att lägga ett vinnande anbud på tunnelbanan, ett anbud som bidrar till Keolis kommersiella framgång, gör huvudmannen SL bra och resenärerna i Stockholm nöjda. Det klarar vi om vi tänker som en resenär och skapar en effektiv, säker och högkvalitativ produktion. Vi behöver också tänka hållbarhet, innovation och digitalisering i alla steg. Jag är mycket stolt över mitt kompetenta och engagerade anbudsteam som nu jobbar med dessa frågor.

Upphandlingen av Sveriges tunnelbana beskrivs ofta som en av de största vilket kommer att innebära flera utmaningar.

– Vi är många nya och kompetenta medarbetare och konsulter i anbudsteamet och vi kommer från olika företag och olika länder. Vi har därför stort fokus just nu på att lära känna varandra och förstå våra olika kulturer bättre.

Tillsammans skapar vi en gemensam kultur, gemensamma arbetssätt och tydliga leveranser. Det är viktigt med högt i tak och öppen dialog likaväl som respekt för fattade beslut. Det kommer att vara en tuff tidplan och mycket arbete, så det är viktigt att också ha roligt längs vägen.

Bild från Keolis tunnelbane-kickoff april 2022.

Det finns flera anledningar till att Caroline valde att gå till Keolis, företagsklimatet och människorna i bolaget samt uppdraget.

– Vi gör skillnad varje dag för de som reser med oss och för en hållbar utveckling av samhället. Samtidigt arbetar vi på kommersiella villkor.

Den egenskap som Caroline beskriver att hon kommer att bidra mest med är hennes ledarskap och över 30 års erfarenhet av infrastruktur, transporter och kollektivtrafik.

Privat så umgås Caroline gärna med sina två barn Ebba och Nils samt hennes vänner.

– Sedan gillar jag att skapa med händerna. Då målar jag till exempel tavlor eller går på keramikkurs. Jag gillar också bollsporter, att åka skidor och promenera. Det har också blivit en hel del orientering genom åren tillsammans med barnen. Sedan drömmer jag om att köpa en hund när vi har vunnit tunnelbanekontraktet!

På frågan hur kollektivtrafikbranschen ser ut om 10 år och vilken roll Keolis har, svarar Caroline såhär:

"Om 10 år har vi slutat prata om trafikslag och kollektivtrafik. Då pratar vi bara om mobilitet, på det ena eller andra sättet. Allt är sömlöst och enkelt för resenären. Keolis är då en etablerad mobilitetsoperatör i Sverige med ett mycket större och bredare uppdrag än idag."