Uppdaterad 2023-06-27

Carina – vår Learning & Development manager

Carina Hall

Carina Hall arbetar sedan i oktober förra året tillsammans med team Keolis Academy för att utveckla lärande och kompetensutveckling inom Keolis. Carina har en gedigen erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete, kvalitet- och ledarskapsutveckling vilket kommer väl till pass i den fas som Keolis just nu befinner sig i.

– Jag arbetar som Learning & Development manager för Keolis. Det betyder att jag leder arbetet med att initiera, planera, genomföra och följa upp olika insatser kring kompetens- och ledarutveckling inom företaget, berättar Carina. Till min hjälp har jag duktiga medarbetare som samordnar arbetet med att säkerställa yrkeskrav, behovsanpassa professionsutveckling och främja ledarutveckling för våra målgrupper inom företaget.

Flera av de områden som Carina arbetar inom är nyckelfaktorer för vår fortsatta framgång.

– Några av de aktiviteter som jag ansvarar för kommande år är att fortsätta vidareutveckla processer och organisation kring våra lagstadgade utbildningar kopplat till YKB och diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Andra aktiviteter är att fortsätta etablera samarbeten med trafikskolor och utbildningsaktörer för Keolis räkning samt att främja ledarutveckling och utforma ett ledarprogram.

– Förarbristen inom branschen skapar stress med behov av snabba beslut och korta tidsplaner, vilket kan göra att långsiktiga och strategiska initiativ ges mindre fokus, förklarar Carina. Ett sätt att överbrygga detta är att prioritera tid för både akuta och långsiktiga processer, ett annat sätt är att vidareutveckla och systematisera initiativ som tas fram just nu för att de ska kunna vara relevanta och stödjande även på sikt. Utmaningar driver ofta fram innovation vilket främjar nytänkande och kreativitet, utevecklar Carina.

Det finns flera anledningar till att Carina valde att gå till Keolis:

Jag uppfattar Keolis som ett framåtlutat och dynamiskt företag som matchar många av mina tidigare erfarenheter. Jag lär mig mycket nytt och har goda möjligheter att driva förändring och utveckling. Jag tilltalas också av kulturen, att jag ständigt möter nya engagerade kollegor i spännande samarbeten.

– Jag har arbetat med utbildning och utveckling under hela mitt yrkesliv och många år inom näringslivet med stark tillväxt och utmaningar kring enskilda yrkesgrupper. De sista åren har jag gått en masterutbildning kring kvalitetsledning och ledarutveckling med fokus på innovationsstödjande förändringledning.

Carina ser sin långa erfarenhet av att initiera och driva utveckling i olika samarbeten, program och projekt som en av hennes viktigaste erfarenheter för att bidra till Keolis framgång.

– Sedan känner jag att det är en styrka att ha arbetet/lett organisationer i förändring av olika slag. Det ger en ödmjukhet inför komplexa sammanhang och förutsättningar, fortsätter hon.

Utanför jobbet är Carina en aktiv hundägare och tonårsförälder med stort engagemang inom föreningsliv och innebandy. Helst klädd i träningskläder eller snickarbyxor på fritiden med två gamla hus att ständigt förbättra. Hjärtat klappar stort för Skaraborg och Hjo, den lilla trästaden vid Vättern.

På frågan om hur Carina tror att kollektivtrafikbranschen kommer att se ut om 10 år och vilken som är Keolis roll, svarar hon såhär:

– En försiktig gissning är att vi har färre aktörer och ett mer strukturerat samarbete mellan huvudmän och aktörer, att kollektivtrafik och resande mer ses som en mer integrerad del i övrig samhällsutveckling. Jag tror också att mikromobilitet kommer att vara kvar och vidareutvecklas framöver.