Uppdaterad 2023-11-07

Mikael Wågberg, tf. VD – med passion för äventyr

Mikael Wågberg

Mikael Wågberg är sedan den första september i år tillförordnad VD för Keolis Sverige. Mikael kommer senast från rollen som Kommersiell direktör och har varit en del av Keolis ledningsgrupp sedan han började på Keolis 2019. I denna artikel får du en mer personlig inblick i vem Mikael är, både som ledare och person

Uppvuxen på Gotland med två äldre bröder präglades Mikaels barndom av idrott och äventyr — en grund som har påverkat hans personlighet och karriärval.

– Engagemanget inom idrott har varit en avgörande faktor i utvecklingen av min utåtriktade och resultatinriktade karaktär. Jag har nog alltid dragits till äventyr, vilket blev tydligt när jag som ung skaffade ett dykcertifikat. Detta banade så småningom väg för att jag jobbade som dykledare på Gotland, förklarar Mikael.

1993 gick flytten till Stockholm och militärtjänstgöring som kustjägare. Därefter påbörjade Mikael juridikstudier i Uppsala. Under sitt yrkesliv har Mikael innehaft positioner som bland annat chefsjurist, inköpschef, VD i ett mindre bolag, konsult samt olika styrelseuppdrag. Mikael har en gedigen bakgrund inom förändrings- och uppstartsarbete.

Mina tidigare erfarenheter har gett mig en bred kompetens och förståelse för affärsverksamhet i olika branscher som, tillsammans med min pragmatiska inställning, kommer att vara till nytta när det gäller att leda Keolis framåt.

Fritiden handlar för Mikael om att hitta rätt balans mellan äventyr, motion och tid med familjen

– Familjen är av största vikt för mig. Min son är 15 år och satsar på handbollen, vilket kräver både engagemang och resor. Det är en glädje att stötta honom och se hur han utvecklas inom sin idrott!

När Mikael inte står på handbollsplanens sidlinje, är han oftast i rörelse.

– Förra hösten satte jag som mål att klara "Svensk Enduroklassiker" år 2023, vilket innebär att genomföra tre långlopp i enduro i följd. Det sista av dessa är att köra fyra varv på Gotland Grand National sista helgen i oktober. Jag lyckades faktiskt ta mig runt banan fem varv, så jag är otroligt nöjd med det resultatet. Nästa år planerar jag att utmana mig själv genom att paddla runt Gotland på en viss tid.

Vad var din första tanke när du fick veta att du skulle bli tf. VD för Keolis Sverige?

Jag blev såklart väldigt glad när jag fick frågan! Jag närmar mig uppgiften med ödmjukhet och ser det som en möjlighet att inte bara leda, utan också att lyssna och lära av våra engagerade medarbetare, samt mina kollegor i ledningsgruppen.

Tiden på Keolis har bjudit på både inspirerande och utmanande ögonblick. Ett av de mer betydelsefulla ögonblicken var när Keolis ställdes inför utmaningen med Covid-19 pandemin.

– Organisation visade en stor förmåga att snabbt agera och samarbeta effektivt i en krävande situation. Flera av våra trafikhuvudmän hanterade också denna utmanande tid på ett konstruktivt och lösningsorienterat sätt.

Vi frågade Mikael vilka trender och utmaningar han ser är de mest kritiska för kollektivtrafikbranschen just nu.

– Det finns flera kritiska trender och utmaningar som kommer ha en påverkan på kollektivtrafikens framtid. Vissa av dessa är mer här och nu, medan andra har en mer långsiktig inverkan som kommer att forma branschen över tid.

Förarbrist: Att attrahera och behålla kompetenta förare är och kommer nog under en längre period förblir en utmaning. Våra förare är nyckelpersoner för att upprätthålla en pålitlig och punktlig trafikservice. Vi arbetar kontinuerligt med strategier för att säkerställa att vi har tillräckligt med kvalificerad personal.

Hållbarhet: Vi ser en ökande efterfrågan på miljövänliga och hållbara transportalternativ, och detta sträcker sig bortom miljöhänsyn till social hållbarhet. Det inkluderar initiativ som elektrifiering av fordon och strategier för att minska koldioxidutsläpp, samtidigt som vi ser till att våra tjänster är tillgängliga och prisvärda för alla medborgare.

Teknologisk Innovation: Digitala plattformar och smarta teknologilösningar är i snabb utveckling och omformar hur resenärer upplever kollektivtrafiken. Detta kommer inte bara förbättra resenärernas upplevelse, utan också öka effektiviteten inom kollektivtrafiksystemen, vilket är avgörande för vår branschs framtid.

Tuffare ekonomi för våra kunder: Regionerna står inför ekonomiska utmaningar. V behöver vara kreativa och hitta kostnadseffektiva lösningar för att bibehålla hög servicenivå inom kollektivtrafiken. Det handlar om att göra mer med mindre resurser och samarbeta för att hitta hållbara ekonomiska lösningar.

– I framtiden kan vi förvänta oss att elektrifierade och autonoma fordon blir alltmer vanliga. Resenärerna kommer också att förvänta sig en sömlös och bekväm resa, möjliggjord genom användningen av digitala plattformar, avslutar Mikael.