Uppdaterad 2024-01-26

Annelie Reis – Ny depåchef med förarfokus i Göteborg

Annelie Reis

Annelie Reis, som nu är depåchef i Göteborg sedan den 2 oktober 2023, har en gedigen erfarenhet inom bussbranschen med tidigare ledande positioner inklusive roller som vice affärsområdeschef och etableringschef. Hennes bakgrund bidrar till en djup förståelse för branschens komplexitet och utmaningar, en kunskap som är ovärderlig i hennes nya roll på Keolis.

Annelie Reis beskriver rollen som depåchef som både mångfacetterad och utmanande, där många delar ständigt måste samverka smidigt. Hon uppskattar det operativa arbetet som hon ser som både roligt och vitalt för att förstå helheten. Annelie framhäver ledarskap, service och coachning som sina styrkor och intressen vilka hon menar är centrala för att framgångsrikt engagera både medarbetare och kunder.

Inför en framtid som präglas av förändring och elektrifiering, betonar Annelie vikten av innovation och konkurrenskraft inom branschen. Hon erkänner att detta är utmanande, särskilt i en sektor där alla aktörer är kompetenta och medvetna om de befintliga utmaningarna.

Jag tror stort på att fokusera på kvalité och robusthet i det vi gör, både gällande trafikleverans, miljö och framför allt medarbetaren. Det är vi tillsammans som bidrar, säger Annelie.

Transparens inom företaget är en viktig del för att alla ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete, alla ska veta vart vi ska och varför.

– Jag arbetar efter tre grundpelare: insyn, delaktighet och ansvar. Insyn bidrar till öppenhet, värme och tydlighet. Detta leder till en ökad känsla av delaktighet och tillhörighet. Att känna sig delaktig och inse att man är en del av en helhet leder till att man känner ett större ansvar med bättre utfall och prestation som följd, både för den enskilda medarbetaren och för teamet, förklarar Annelie.

Att kontinuerligt utveckla och stärka ledarskapet är prioriterat. Tillsammans med platschef och underhållschef är tanken att arbeta aktivt för att skapa goda förutsättningar för våra chefer.

– Nyligen anordnades en kick-off för teamchefer som en nystart för 2024 med fokus på våra mål, vilket stärkt teamkänslan. Våra teamchefer är duktiga i sitt ledarskap med förarna och gör ett otroligt jobb för att stötta dem. Framöver kommer fler åtgärder vidtas för att ytterligare involvera och informera teamcheferna i det dagliga arbetet, säger Annelie. På underhållssidan planerar vår underhållschef att göra en liknande insats för sin personal.

Göteborg har utmaningar relaterat förarbrist och underhåll av fordon, vilket kräver insatser från olika håll.

– Det är kritiskt att identifiera grundorsaken till problemen, förstå bakomliggande faktorer, utforma en handlingsplan och sedan genomföra den. Likaså är det viktigt att vi agerar proaktivt för att förebygga framtida problem, genom noggrann analys och strategisk planering. Vi uppskattar verkligen det enorma stöd som huvudkontoret, min chef och andra ledare har erbjudit under denna turbulenta period i Göteborg. Men vid upprepade problem bör vi ha kapacitet att effektivt hantera dem på lokal nivå, förklarar Annelie.

För att hitta fler förare i Göteborg har flera insatser vidtagits genom en ny arbetsgrupp som arbetat intensivt och fokuserar helt på våra förare.

– Projektet pågår fortfarande men från början satte man sig ned och lokaliserade problemen och samlade därefter alla förbättringsförslag som vi kunde komma på, högt som lågt. Sen tog vi in ett konsultföretag för att göra djupare analyser inom företaget och för att strukturera upp frågor, aktiviteter och mätetal.

Detta resulterade i en lista med åtgärder bland annat:

  • Förändringar i tjänstepaket, tillsammans med skyddsombud och fackliga företrädare gör vi konkreta förbättringar som rör förarnas arbetstider och arbetsmiljö.
  • Tillsatt en resurs för att fräscha upp våra lokaler.
  • Renoveringar av våra fordon.
  • Tätare kommunikation med våra förare och mer informationsspridning.
  • Vi arbetar med öppenhet och försöker vara i gemensamma lokaler så mycket som möjligt.
  • I julas erhöll alla anställda en fin gratifikation som tack för sin insats som förare på Keolis.
  • Vi erbjuder också nya förare utbildning från B till D-körkort.

Annelies insats har varit att vara närvarande och lyssna in förarna för att försöka genomföra önskemål.

– När vi har gjort våra årliga riskanalyser har vi tänkt på föraren främst. Till exempel för att förbättra säkerheten i våra yttre depåområden har vi byggt en trottoar från depån till bussparkeringen och vi har ordnat parkeringsplatser på områden där förarna har bussbyten, säger Annelie.

Att det var just Keolis som Annelie valde att gå till är ingen slump, både företaget och tjänsten lockade.

Jag har varit i kontakt och samarbetat med nästan alla bussbolag i Sverige, stora som små under väldigt många år och Keolis var alltid i särklass den absolut trevligaste trafikoperatören. Vart jag än vände mig i landet så blev jag alltid så väldigt väl bemött. Så när möjligheten dök upp att bli en del av Keolis slog jag till. Sen har tanken slagit mig många gånger att jag nog skulle tycka att just depåchef är ett roligt och passande jobb för mig. Man får vara med i viktiga beslut och samtidigt vara väldigt nära verksamheten. Rollen som depåchef passar min personlighet väl, då jag är driven, strukturerad, resultatinriktad, ansvarstagande och har en vilja till förbättring och är resultatinriktad i flera led, förklarar Annelie.

På sin fritid gillar Annelie att träna, träffa vänner, ha myskvällar, se på film och äta god mat.

– Jag är samma person på jobbet som hemma. Jag är positiv, skrattar mycket men jag är också rastlös och gillar när det händer saker! Berättar Annelie.

Mot framtiden blickar Annelie med insikt och förväntan:

– Vi ser en framtid där betydande förändringar väntar vår bransch. För Keolis är det viktigt att kontinuerligt uppdatera oss och proaktivt leda inom områden som fordonsteknologi, miljöhänsyn och kundservice, med starkt fokus på innovation. Ett exempel är vårt växande behov av intern utbildning för mekaniker specialiserade på elfordon för att minska vårt beroende av externa leverantörer.

Vi noterar också en trend i upphandlingar med ökat fokus på pris framför kvalitet, vilket påverkar våra mål och värderingar. Efter pandemin har resandet med kollektivtrafik minskat, och det är avgörande för oss att uppmuntra fler till gemensamma resor, vilket inte bara avlastar trafiken utan även är bra för miljön.