Uppdaterad 2024-04-15

Mattias Henriksson – civilingenjören som utvecklar framtidens kollektivtrafik

Mattias Henriksson

Mattias Henriksson har navigerat genom olika roller inom Keolis, från trafikplanerare till trafikutvecklare, och även spenderat tid bakom bussratten i rusningstrafiken. Hans arbete, som innebär allt från analys av resande och punktlighet till utveckling av tidtabeller och samarbete med ett brett spektrum av intressenter, är en viktig pusselbit för kollektivtrafikens effektivitet och utveckling. I den här artikeln delar han med sig av sin erfarenhet och insikter till de som överväger en karriär inom trafikplanering hos Keolis.

Mattias Henrikssons karriärsresa tog avstamp i examen som civilingenjör i kommunikations- och transportsystem (numera kommunikation, transport och samhälle) på Linköpings universitet 2003. Utöver relevanta kurser i optimering, simulering och GIS gav utbildningen också en bra introduktion i logistik och persontrafik såväl som data- och telekommunikation. Utbildningen visade sig vara helt rätt för Mattias, likt flera andra på avdelningen.

– I förhållande till antal examinerade från utbildningen, är den nog överrepresenterad hos planerare, men för övrigt finns det nästan lika många vägar in i branschen som det finns planerare, berättar Mattias.

Efter examen fick Mattias en traineetjänst på Keolis (dåvarande Busslink).

– Ganska snart märkte både jag och min chef att det var planeringsavdelningen som var rätt plats för mig. Först som trafikplanerare, där jag optimerade bussomlopp och förarscheman, och därefter som trafikutvecklare. Under ett par år kombinerade jag ibland lugnare perioder i jobbet som trafikplanerare med att köra buss i rusningstrafiken, berättar Mattias.

Att arbeta som trafikutvecklare innebär att man ansvarar för trafikutvecklingen inom ett avtalsområde och hanterar små och stora trafikförändringar som sker med allt från ett par månaders till ett par års framförhållning. Slutprodukten är färdiga tidtabeller på minutnivå. Arbetet handlar till stor del om att analysera resande och punktlighet, men även att föra dialog med interna och externa intressenter som trafikhuvudmannen, kommuntjänstemän, trafiktekniker, depåchefer, andra trafikutvecklare med flera.

En vanlig arbetsdag kan variera ganska mycket beroende på var man är i planeringsprocessen inför kommande tidtabellsskifte. Under delar av året handlar det främst om att analysera resande och punktlighet för att ta fram och beräkna förändringsförslag och se behov av justeringar. Ofta behöver man hitta den bästa kompromissen mellan ett flertal aspekter. När tidtabellsskiftet närmar sig och ändringarna är beslutade, så handlar det mer om att ta fram underlag för intern och extern information och leverera trafikdata till databaser.

Mattias har även hunnit med några år på Swebus Express och på MTR Tunnelbanan innan han valde att komma tillbaka till Keolis.

– Jag har planerat många typer av kollektivtrafik, från den långväga till den lokala med hög turtäthet – hela tiden i systemet Hastus som är mer eller mindre branschstandard hos alla större företag, berättar Mattias.

Utvecklingsmöjligheter och att man arbetar med något som bidrar positivt till samhället, och verkligen gör nytta i vardagen för tiotusentals människor är en av drivkrafterna för Mattias, men en stor del i att göra arbetet roligt tillskriver Mattias sina kollegor.

Vi har en stor bredd på planeringsavdelningen i bakgrund och kompetenser, och kanske just därför så positiv stämning där vi motiverar och lär av varandra. Det finns också stora möjligheter till utveckling inom planeringsavdelningen; att jobba med nya trafikområden, med anbud eller som specialist för någon del av vårt planeringssystem.

Utanför jobbet hittar man Mattias utomhus, i skogen, spåret eller backen, men han är också nybliven pappa.

– Jag tycker om utomhusträning, framför allt löpning, orientering och skidåkning. Jag tycker om att resa, inte minst tågluff i sydöstra Europa. Nu har vi också en liten bebis som snart fyller ett halvt år som förstås tar mycket tid, berättar Mattias.

Just nu finns det flera lediga tjänster att söka som trafikplanerare på Keolis och vi frågade därför Mattias vad han vill säga till sökande och vad han ser är viktiga kvalitéer och egenskaper för sökande.

– Låter det intressant, så tveka inte att söka! De flesta som hittat hit trivs så bra att de blir kvar i branschen resten av sina yrkesliv. Glöm inte att beskriva egenskaper och erfarenheter du har som är relevanta för rollen, även om de inte har direkt koppling till tidigare arbete och studier.

Har man erfarenhet av, eller intresse för kollektivtrafik och samhällsutveckling så är det förstås bra, men det kan lika gärna handla om annan bakgrund där man växlat perspektiv mellan att arbeta med detaljer samtidigt som man ser till helheten berättar Mattias.

Du hittar alla våra lediga jobb här.